Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprzedaż bez użycia kasy fiskalnej

Musisz prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wyłącznie wtedy, gdy sprzedajesz towary odbiorcom indywidualnym (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej) i/lub rolnikom ryczałtowym (na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług).

Obowiązek ten nie dotyczy dużych firm (hurtownie, zakłady produkcyjne  i inne przedsiębiorstwa), dla których partnerami handlowymi lub usługowymi są jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Podmioty te bowiem  ewidencjonują swoje przychody na podstawie wystawianych faktur.

Kiedy zachować ostrożność

Jeśli jednak posiadasz taką firmę, to pamiętaj, że musisz rozważyć obowiązek zakupu kasy fiskalnej przy każdej zmianie strategii sprzedaży, kiedy bezpośrednim adresatem twoich towarów i usług stanie się odbiorca indywidualny. W takiej sytuacji musisz w pierwszej kolejności ustalić, czy sprzedaż nie będzie dotyczyła towarów lub usług, dla których wprowadzono bezwzględny nakaz używania  kas fiskalnych (np. sprzedaż  RTV, części do samochodów i przyczep, wyroby jubilerskie - ich pełen wykaz znajdziesz w §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących). Na dalszym etapie musisz też badać wielkość obrotu (np. przy użyciu ewidencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego – wykorzystywanie ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów lub ewidencji  przychodów opodatkowanych ryczałtowo), aby po przekroczeniu kwoty granicznej 20.000 zł. (nie wliczając w to sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) zakupić i zarejestrować kasę fiskalną.

Jesteś zwolniony z obowiązku zakupu kasy gdy sprzedajesz towary lub świadczysz usługi wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Uwaga! Zasady te obowiązują do końca 2018 roku.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?