Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Leasing samochodów służbowych

Leasing jest wygodnym rozwiązaniem, gdyż daje możliwość korzystania z nowego samochodu bez konieczności inwestowania od razu w całą jego wartość, a warunkiem jest spłacanie zaciągniętego zobowiązania w ratach i tylko przez określony czas. Leasing zatem to najlepsza alternatywa dla firm, które nie zdołały uzyskać kredytu bankowego. Leasing jest skierowany zarówno do tych, którzy chcą poszerzać swoją działalność poprzez budowanie własnej floty transportowej, jak również do nowo powstałych firm, które potrzebują  samochodów, do rozpoczęcia funkcjonowania. Jest on korzystny zarówno pod kątem finansowania zakupu jak i rozliczania  wydatków poniesionych na ten cel jako kosztów uzyskania przychodu (koszty podatkowe). 
Do najczęściej  spotykanych  przedmiotów leasingu należą samochody. Przy czym mogą to być zarówno samochody osobowe jak i dostawcze, ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy, autobusy i pojazdy specjalistyczne.
W przypadku leasingu samochodów osobowych, zwłaszcza, gdy korzystającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, trzeba zwrócić uwagę na zapisy w umowie  odnoszące się do kwestii oddawania przedmiotu leasingu do użytkowania osobom trzecim w tym  zatrudnionym pracownikom.

Leasing  pod kątem rachunkowym i podatkowym dzieli się na :
•    leasing operacyjny
•    leasing finansowy

Każda z w/w form leasingu  samochodów  wywiera odrębne skutki podatkowe i to zarówno w dziedzinie podatku dochodowego jak i na gruncie podatku VAT.  Ma też inne reperkusje majątkowe (różni się momentem i sposobem przenoszenia własności). Inny jest też czas trwania danego leasingu. Na płaszczyźnie leasingu samochody osobowe i  samochody ciężarowe  podlegają odmiennemu traktowaniu.

  • Podatek od środków transportu

Spoczywa na leasingobiorcy (przedsiębiorcy) tylko gdy leasingodawca jest osobą zagraniczną i gdy ta forma  wydania auta powoduje wymóg ich rejestracji na terenie kraju. Dodać też trzeba, że w/w podatek ma zastosowanie tylko do samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony i przypisanych do nich przyczep lub naczep.

  • Podatek akcyzowy

Leasing niezależnie od jego formy nie został wymieniony w ustawie o podatku akcyzowym jako ewentualny tytuł podatkowy w dziedzinie akcyzy. W rezultacie pozyskanie auta tą drogą i to bez względu na jego rodzaj (samochody ciężarowe i osobowe) nie wywołuje obowiązku zapłaty w/w podatku.