Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Korzystanie z usług transportowych

Często jest tak, że poza utrzymaniem floty transportowej przedsiębiorca musi skorzystać z usług transportu osób czy towarów realizowanymi środkami należącymi do podmiotu odrębnego. Powyższe zachodzi zazwyczaj gdy przedsiębiorca lub jego przedstawiciel odbywa podróż służbową lub gdy zamawia towary nabywane za granicą  i nie posiada odpowiedniego taboru lub zezwoleń aby  taki ładunek sprowadzić. Jeżeli jednocześnie potrafi wykazać, że jest to związane z zakresem prowadzonej działalności, to koszty tak wykonywanej usługi podlegają odliczeniu od przychodu. W przypadku gdy towarzyszy temu wystawienie faktury to całość określonej w niej należności podlega uwzględnieniu w rozliczeniu podatkowym. Powoduje to, że wartość usługi netto zostaje włączona do wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodu, natomiast naliczony podatek VAT podlega odliczeniu, chyba, że przedsiębiorca nie jest czynnym podatnikiem dla tego podatku.


Bardziej złożone pod tym względem wydają się być usługi wykonywane taksówkami osobowymi. Osoby świadczące tego rodzaju usługi mają obowiązek ewidencjonowania przychodu za pomocą kasy fiskalnej. W efekcie są zobowiązane wydawać nabywcy usługi paragon. Wprawdzie wydatki poniesione na ten cel mogą być kosztem uzyskania przychodów firmy, jednakże problemem jest prawidłowe ich dokumentowanie. Większość urzędów nie zgadza się na rozliczanie ich na podstawie paragonu. Nie zawsze też uda się zdobyć fakturę, czy rachunek  – bo np. spieszymy się na spotkanie i nie możemy czekać, aż taksówkarz go wypisze.
Jednak w katalogu wydatków, które mogą być udokumentowane paragonem nie występuje przejazd taksówką. Oznacza to, iż aby móc ująć tego typu wydatek w kosztach uzyskania przychodu nie wystarczy sam paragon. Musimy wówczas poprosić o wystawienie faktury bądź rachunku.
Przedsiębiorcy muszą jednocześnie pamiętać, że na podstawie paragonu za taksówkę nie odliczą  także podatku VAT.