Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Leasing finansowy

  • Podatek dochodowy

Leasing finansowy na gruncie podatku dochodowego jest traktowany na równi z zakupem. Oznacza to, że pojazd przyjęty do użytkowania przez leasing uznaje się za twój - jako leasingobiorcy (przedsiębiorcy) - składnik majątku. Musisz więc dokonywać odpisów amortyzacyjnych dla tego auta. W efekcie do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodu nie będzie wliczać się cała rata leasingowa, a jedynie jej część odsetkowa oraz koszty użytkowania samochodu.
Okres trwania leasingu finansowego jest dłuższy. Często jest zbliżony do okresu przydatności gospodarczej auta. Kiedy wpłacisz wszystkie raty leasingu, samochód przechodzi na twoją własność.

W zakresie podatku dochodowego bez znaczenia jest rodzaj leasingowanego pojazdu. Według opisanych zasad rozlicza się bowiem zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe. Jedynym ograniczeniem w zakresie aut osobowych jest ich wartość - 30.000 euro dla samochodów elektrycznych i 20.000 euro dla pozostałych). Jeśli ją przekroczysz, to tracisz możliwość stosowania odpisów amortyzacyjnych. Nadal możesz jednak wliczać w koszty działalności wszystkie wydatki bieżące poniesione na eksploatację leasingowanych aut.

  • Podatek VAT

Samochody o masie całkowitej powyżej 3,5 t

Przy zawieraniu umowy leasingu finansowego leasingodawca wystawia jedną fakturę VAT na całość opłat, za cały okres trwania leasingu i jednorazowo nalicza cały VAT, niezależnie od tego, że będziesz spłacać samochód w ratach. Ty natomiast - jako przedsiębiorca - możesz odliczyć VAT naliczony na zasadach ogólnych, czyli w rozliczeniu za okres, w którym otrzymałeś fakturę lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Samochody o masie nieprzekraczającej 3,5 t

W zakresie samochodów osobowych do końca 2013 r. obowiązywały wspomniane wcześniej limity, które powodowały, że przedsiębiorca mógł odliczyć tylko 60% kwoty podatku VAT określonego we fakturze, nie więcej niż 6000 zł. Jednocześnie nie było możliwe odliczanie podatku VAT zawartego w cenie kupowanego paliwa napędowego.
Zmieniło się to w 2014 r. Po wygaśnięciu przepisów przejściowych samochody o masie nieprzekraczającej 3,5 t zrównano z segmentem typowych samochodów ciężarowych. Odliczeniu podlega więc podatek VAT naliczony w fakturze leasingowej, jak i wynikający z tytułu używania pojazdów (naprawy, konserwacja, wymiana opon) oraz zakupu paliwa napędowego (dla samochodów używanych w cyklu mieszanym taka możliwość powstała dopiero od 1 lipca 2015 r.). Pamiętaj jednak, że odliczeniu podlega 50% kwoty w/w podatku, chyba że będziesz wykorzystywać pojazd wyłącznie na cele prowadzonej działalności i w tym względzie rozpoczniesz prowadzenie ewidencji jego przebiegu. Dzięki temu będziesz mógł zastosować pełne odliczenie podatku VAT. 

Ewidencję przebiegu pojazdu musisz prowadzić od dnia rozpoczęcia wykorzystywania go wyłącznie do twojej - jako podatnika - działalności gospodarczej do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Aby odliczyć 100% podatku VAT, musisz także złożyć w urzędzie skarbowym - na druku VAT-26 - informację o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Informację tę złóż w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiesz pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Przeczytaj więcej o ewidencji przebiegu pojazdów.

W przypadku samochodów z kratką, dla których VAT z tytułu przejęcia pojazdu rozliczono w pełnej wysokości jeszcze przed 1 kwietnia 2014 r., a więc w okresie przejściowym, powyższych zasad odliczenia nie stosuje się do bieżących wydatków związanych z eksploatacją takich pojazdów (ograniczenie do 50%) i paliwa (zakaz odliczeń do 1 lipca 2015 r.). Wyjątkiem jest sytuacja, w której używasz pojazdów wyłącznie dla celów działalności i potwierdzisz to prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu oraz zgłosisz je do urzędu skarbowego.