Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązek sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych

Obowiązek stosowania kas fiskalnych dotyczy podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług na rzecz:

  • osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, oraz na rzecz przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością,
  • rolników ryczałtowych.

Powyższy obowiązek zachodzi niezależnie od obowiązków podatkowych przedsiębiorcy. Obowiązkowi rejestracji obrotów za pomocą kasy fiskalnej podlegają bowiem zarówno czynni podatnicy VAT, jak i podatnicy zwolnieni od podatku od towarów i usług podmiotowo (wartość sprzedaży w całym roku nie przekroczyła 200 tys. zł) lub ze względu na przedmiot opodatkowania.

Wymóg  stosowania kasy rejestrującej, zależy głównie od  statusu nabywcy oraz zakresu oferowanych towarów lub usług. Istotna jest też wysokość obrotów dokonanych na rzecz konkretnych nabywców. Kryteria te zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Pełne opracowanie znajdziesz w sytuacji życiowej pt.” Rejestruje kasę fiskalną”.

Trzeba jednak pamiętać, iż przedsiębiorcy prowadzący ewidencję obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Kopie dokumentów kasowych należy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym miała miejsce operacja sprzedaży. 

Uwaga! Od 2019r. wprowadzone zostają kasy fiskalne online. Będą one wymagały nie tylko wydruku paragonu ale także przesłania danych z paragonu do Centralnego Repozytorium Kas MF. Kasy online będą miały też inną budowę. Będą one posiadały elementy (interfejs) pozwalające na wspomnianą transmisje danych oraz podpis elektroniczny.. 

Należy również zauważyć, że wydrukowanie paragonu nie zwalnia z obowiązku wystawienia rachunku lub faktury, jeżeli z takim żądaniem wystąpi nabywca. Wówczas kopie paragonu należy połączyć i przechowywać z w/w dokumentami finansowymi.


Podstawa prawna: