Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Warunki sanitarne aptek

Warunki sanitarno-higieniczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pomieszczeń aptecznych muszą odpowiadać wymaganiom określonym dla budynku użyteczności publicznej. Pomieszczenia aptek muszą być czyste, suche, odpowiednio wentylowane, a produkty lecznicze i wyroby medyczne zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i temperatur.

Produkty lecznicze i wyroby medyczne zaś winny być przechowywane  w sposób zabezpieczający je przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem.  Produkty lecznicze i wyroby medyczne nie mogą dotykać bezpośrednio ścian i podłóg w miejscu ich składowania.

W/w warunki są sprawdzane przez Inspekcje sanitarną , której opinia wpływa na wydanie zezwolenia.