Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykonywanie transportu okazjonalnego oraz wahadłowego osób na terenie Unii Europejskiej oraz EFTA

Może to zależeć od przepisów obowiązujących w danym państwie. Wykonywanie przewozów okazjonalnych autobusami oraz autokarami  w Unii Europejskiej nie wymaga zezwolenia.Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych oraz wahadłowych autobusem lub autokarem w międzynarodowym transporcie drogowym na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wymagany jest formularz jazdy:
Książka Podróży - przewozy w UE

Formularz powinien zawierać  w szczególności dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, numeru rejestracyjnego pojazdu, rodzaju usługi, miejsca początkowego i miejsca docelowego przewozu drogowego oraz listę imienną przewożonych osób.
Wykonywanie transportu wahadłowego oraz okazjonalnego wymaga posiadania formularza jazdy zawierającego w szczególności:

  • dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy,
  • numer rejestracyjny pojazdu, rodzaju usługi,
  • miejsce początkowe i miejsce docelowe przewozu drogowego,
  • listę imienną przewożonych osób.

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o transporcie drogowym nieokazanie przez kierowcę dokumentu wymaganego w związku z przewozem drogowym (w tym formularza jazdy) podlega karze grzywny w wysokości 500 zł nakładanej na kierowcę. Natomiast zarządzający transportem ponosi odpowiedzialność z tytułu niewyposażenia kierowcy w ten dokument również w postaci grzywny w wysokości 500 zł.

Przewozy okazjonalne wykonuje się pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą (zatem jest także busami w rozumieniu niniejszego poradnika, czyli pojazdami samochodowymi przystosowanymi konstrukcyjnie do przewozu od powyżej 7, i nie więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą). Przepisy nie regulują kwestii dysponowania odpowiednimi zezwoleniami przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych lub wahadłowych pojazdami o podanej powyżej charakterystyce.

Czy ta strona była przydatna?