Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zabezpieczenie techniczne obiektów niestrategicznych

Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie zabezpieczenia technicznego obszarów, obiektów i urządzeń nie mających znaczenia strategicznego dla obronności i bezpieczeństwa państwa nie wymaga uzyskania koncesji.

W efekcie montaż w tych obiektach elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych lub urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, nawet gdy służą one ochronie mienia, może być prowadzona na ogólnych zasadach tj. po rozpoczęciu działalności . Działalność ta może być:

  • nierejestrowa;
  • rejestrowana po zgłoszeniu jej w CEIDG lub KRS.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia