Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury

Jeśli chcesz zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej (jednoosobowej działalności, spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej), musisz pisemnie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury i wykazu składników majątku. Zrób to co najmniej 7 dni przed datą sporządzenia tego spisu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy likwidacja następuje 1 stycznia lub 31 grudnia. W takim przypadku zawsze na koniec roku obowiązkowo trzeba sporządzić spis z natury.

Przepisy nie regulują, co powinno zawierać zawiadomienie. W praktyce możesz podać np.:

  • datę i miejsce sporządzenia pisma
  • swoje dane jako podatnika: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania (siedziby), NIP lub PESEL
  • oświadczenie o formie prowadzonej działalności gospodarczej (oświadczenie zawiera informację, czy prowadzisz działalność indywidualnie, czy w formie spółki cywilnej)
  • powód dokonania spisu (np. likwidacja działalności)
  • twój podpis

Podstawa prawna: