Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zakończeniu działalności gospodarczej (opodatkowanej w formie karty podatkowej)

Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej, musisz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zakończeniu działalności gospodarczej (także spółki cywilnej). Zrób to w terminie 7 dni od dnia likwidacji prowadzonej działalności. Złóż informację o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (formularz PIT-16Z).


Podstawa prawna: