Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zakończeniu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej

Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą zgłosić jej likwidację w Urzędzie Skarbowym (formularz NIP-2). Ewentualnie muszą też zawiadomić o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na druku VAT-Z.

Zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 złóż nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej.