Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Przeczytaj tę publikację, jeśli jesteś przedsiębiorcą likwidującym jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej albo wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Jeśli kończysz wykonywać pozarolniczą działalność gospodarczą, to w terminie 7 dni od daty zakończenia obowiązku ubezpieczeń (czyli dnia zakończenia działalności gospodarczej) wyrejestruj siebie i osoby współpracujące z ubezpieczeń społecznych w ZUS. Z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego wyrejestruj się na formularzu ZUS ZWUA. Ponadto, jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszałeś członków rodziny, wyrejestruj ich korzystając z formularza ZUS ZCNA.

Składając wniosek o zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej (CEIDG) możesz od razu wyrejestrować siebie z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego oraz członków swojej rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku dołącz do wniosku formularz:

  • ZUS ZWUA – jeśli podlegałeś ubezpieczeniu społecznemu oraz zdrowotnemu
  • ZUS ZCNA – jeśli zgłaszałeś członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy jako płatnika ZUS

Jeżeli jesteś płatnikiem składek na własne ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne i zakończyłeś prowadzenie działalności gospodarczej, musisz wyrejestrować siebie jako płatnika składek. Zrób to po wykonaniu wszelkich rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności (m.in. po wyrejestrowaniu wszystkich ubezpieczonych oraz rozliczeniu składki od wypłaconych im wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek). W praktyce musisz zgłosić wyrejestrowanie działalności odpowiednio:

  • w formie zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej (jeśli prowadziłeś jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) - zawiadomienie złóż w urzędzie miasta lub gminy (albo elektronicznie po podpisaniu podpisem kwalifikowanym albo Profilem Zaufanym) na druku CEIDG-1. ZUS samodzielnie przygotuje z urzędu formularz ZUS ZWPA

albo

Przechowywanie kopii dokumentów przekazanych do ZUS

Jako płatnik składek musisz przechowywać kopie złożonych do ZUS dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentów korygujących te dokumenty przez okres 10 lat od dnia przesłania ich do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Uwaga

Jako przedsiębiorca możesz podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu niż prowadzona działalność gospodarcza. W takim przypadku będziesz podlegać tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie zwalnia cię to jednak z wykonania czynności opisanych w tej publikacji (czyli musisz wyrejestrować się jako płatnik składek na własne ubezpieczenie zdrowotne).

Natomiast, jeśli zamykasz działalność gospodarczą, ale jednocześnie jesteś płatnikiem składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z innego tytułu (np. prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą po zamknięciu spółek osobowych lub jednoosobowej spółki z o.o. albo będąc nadal wspólnikiem innych spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich czy też wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o.), nie składaj formularza ZUS ZWPA. Nadal pozostajesz płatnikiem składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, więc nie możesz wyrejestrować się jako ich płatnik.

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz informatory na temat wypełniania:

Odpowiednie formularze możesz składać elektronicznie korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.