Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podział majątku w spółce komandytowo-akcyjnej

Po zakończeniu wszystkich spraw spółki, uregulowaniu kwestii finansowych z wierzycielami lub zabezpieczeniu pieniędzy na ich spłatę można podzielić środki, jakie pozostały po likwidacji. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej nie można dzielić majątku polikwidacyjnego wcześniej niż przed upływem roku od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności.
Pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy i komplementariuszy w stosunku do ich wpłat na kapitał zakładowy. Statut może określać inne zasady podziału majątku.