Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uchwała o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania likwidacji

Nie musisz rozwiązywać spółki poprzez likwidację. Możesz ją rozwiązać również na podstawie podjęcia przez wspólników jednomyślnej uchwały (w formie pisemnej). Wybór metody postępowania, co do podziału majątku pomiędzy wspólników, może jednak zależeć również od zgody wierzyciela. Brak takiej zgody uniemożliwia rozdysponowanie majątku według reguł ustalonych przez wspólników. W konsekwencji konieczne będzie postępowanie likwidacyjne.

Inny sposób zakończenia działalności spółki może polegać przykładowo na sprzedaży przedsiębiorstwa spółki, jako zorganizowanej całości, innemu podmiotowi lub przekazaniu przedsiębiorstwa jednemu ze wspólników. Wspólnicy mogą także uzgodnić, że dzielą się określonymi składnikami majątku spółki bez ich upłynniania. Istotne jest przy tym, że działania wspólników nie mogą mieć na celu, ani nie mogą prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli. Takie działanie można by uznać za zabronione.

To, że spółka zostanie rozwiązana w inny sposób niż przez likwidację, nie grozi jej wierzycielom utratą szansy na zaspokojenie swoich wierzytelności. Pomimo ustania bytu prawnego spółki, jej wspólnicy nadal ponoszą odpowiedzialność za jej długi.

Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki, ty i pozostali wspólnicy nie musicie uzupełniać nazwy spółki o dodatek "w likwidacji", ponieważ spółkę rozwiązano bez przeprowadzenia likwidacji.