Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uchwała o likwidacji spółki z o.o.

Postępowanie likwidacyjne to ciąg czynności, które następują pomiędzy pojawieniem się przyczyny rozwiązania spółki a wykreśleniem jej z rejestru przedsiębiorców. Głównym celem postępowania likwidacyjnego, które służy ochronie interesów wierzycieli spółki oraz wspólników, jest:

  • zakończenie bieżących interesów spółki
  • ściągnięcie wierzytelności
  • wypełnienie zobowiązań
  • upłynnienie majątku spółki

Proces ten jest czasochłonny. Zajmuje co najmniej 6 miesięcy i może trwać nawet kilka lat.

Uchwała o likwidacji spółki musi zapaść większością 2/3 głosów (art. 246 § 1 KSH). Musi ją zaprotokołować notariusz.

Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania (art. 274 § 1 KSH).

Spółka w likwidacji zachowuje osobowość prawną. Likwidacja przebiega pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?