Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie spółki komandytowej z KRS

Jak wykreślić spółkę z KRS

Wspólnicy muszą złożyć wniosek o wykreślenie spółki z KRS na formularzu KRS-X2 i dołączyć do niego:

  • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
  • oświadczenie likwidatorów, że zakończono likwidację
  • uchwałę wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile dokument taki nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS)
  • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności

Dokumenty trzeba złożyć w ciągu 7 dni od daty zakończenia likwidacji spółki.

Formularz można złożyć:

  • w biurze podawczym właściwego sądu
  • nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu
  • elektronicznie

Wykreślenie online

Wykreślenie zgłosisz elektronicznie przez:

Pamiętaj! Jeśli twoja spółka została założona w sposób tradycyjny (papierowy), nie możesz wykreślić jej danych za pomocą systemu S24. Nie możesz również złożyć wniosku o wykreśleniu dla spółki założonej w S24, dla której wprowadzono jakiekolwiek zmiany w formie papierowej.

Wyrejestrowanie płatnika składek

W przypadku spółki komandytowej to wspólnicy są płatnikiem składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Natomiast płatnikiem składek za zatrudnionych pracowników jest pracodawca, czyli spółka komandytowa. Wspólnicy spółki komandytowej, która zatrudnia pracowników muszą więc złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8 (wyrejestrowujący płatnika składek za zatrudnionych pracowników) podając datę wyrejestrowania ostatniego pracownika. Osobno trzeba też złożyć formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowujący wspólnika spółki jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne). W druku ZUS ZWPA należy podać datę wyrejestrowania spółki z KRS.

Jeśli spółka nie zatrudniała pracowników, to wspólnicy składają do ZUS jedynie wypełniony druk ZUS ZWPA.

Ponadto wspólnicy spółki muszą złożyć formularz ZUS ZWUA wyrejestrowujący ich z ubezpieczeń, a także formularz ZUS ZCNA wyrejestrowujący zgłoszonych członków rodziny.

Ile zapłacisz

Opłata za złożenia wniosku do KRS wynosi 300 zł, natomiast za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł. Opłaty trzeba uregulować w kasie sądu rejonowego (podając sygnaturę sprawy lub pozycję rejestru) albo przelewem na konto sądu. Numery kont bankowych sądów znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sąd po stwierdzeniu, że proces likwidacji przeprowadzono prawidłowo, wyda postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.

Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?