Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie spółki jawnej z KRS

Likwidatorzy muszą złożyć wniosek o wykreślenie spółki z KRS na formularzu KRS-X2 i dołączyć do niego:

  • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
  • oświadczenie likwidatorów, że likwidacja została ukończona
  • uchwałę wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile takiego dokumentu nie złożono podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS)
  • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności

Dokumenty trzeba złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia likwidacji spółki.

Formularz można złożyć:

  • w biurze podawczym właściwego sądu
  • nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu
  • elektronicznie

W przypadku spółki jawnej wspólnicy są płatnikiem składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Natomiast płatnikiem składek za zatrudnionych pracowników jest pracodawca, czyli spółka jawna. Likwidując spółkę jawną, która zatrudnia pracowników, trzeba więc złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8 (wyrejestrowujący płatnika składek za zatrudnionych pracowników) podając datę wyrejestrowania ostatniego pracownika. Odrębnie trzeba złożyć formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowujący wspólnika spółki jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne). Jeśli spółka nie zatrudniała pracowników, wspólnicy składają do ZUS jedynie wypełniony druk ZUS ZWPA.

Wykreślenie online

Wykreślenie zgłosisz elektronicznie przez:

Pamiętaj! Jeśli twoja spółka została założona w sposób tradycyjny (papierowy), nie możesz wykreślić jej danych za pomocą systemu S24. Nie możesz również złożyć wniosku o wykreśleniu dla spółki założonej w S24, dla której wprowadzono jakiekolwiek zmiany w formie papierowej.

Ile zapłacisz

Opłata za złożenie wniosku do KRS wynosi 300 zł, za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 100 zł.

Sąd po stwierdzeniu, że proces likwidacji przeprowadzono prawidłowo, wyda postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.

Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?