Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie spółki jawnej z KRS - rozwiązanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

Wspólnicy składają wniosek o wykreślenie spółki z KRS na formularzu KRS-X2 wraz z:

  • uchwałą o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji
  • uchwałą wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki
  • oświadczeniem o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności

W części C wniosku należy wskazać jedną z sześciu przyczyn wykreślenia i wypełnić właściwe pola, pozostałe przekreślając. Jeśli wspólnicy rozwiązują spółkę na podstawie jednomyślnej uchwały dzieląc pozostały majątek, to trzeba wypełnić część C.5 formularza.

Formularz można złożyć:

  • w biurze podawczym właściwego sądu
  • nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu
  • elektronicznie

W przypadku spółki jawnej wspólnicy są płatnikiem składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Natomiast płatnikiem składek za zatrudnionych pracowników jest pracodawca, czyli spółka jawna. Likwidując spółkę jawną, która zatrudnia pracowników, należy więc złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8 (wyrejestrowujący płatnika składek za zatrudnionych pracowników) podając datę wyrejestrowania ostatniego pracownika. Odrębnie trzeba złożyć formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowujący wspólnika spółki jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne).

Wykreślenie online

Wykreślenie zgłosisz elektronicznie przez:

Pamiętaj! Jeśli twoja spółka została założona w sposób tradycyjny (papierowy), nie możesz wykreślić jej danych za pomocą systemu S24. Nie możesz również złożyć wniosku o wykreśleniu dla spółki założonej w S24, dla której wprowadzono jakiekolwiek zmiany w formie papierowej.

Ile zapłacisz

Opłata za złożenie wniosku do KRS wynosi 300 zł, za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 100 zł.

Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.

Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?