Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki rozwiązanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

Z punktu widzenia prawa podatkowego rozwiązanie spółki bez przeprowadzania likwidacji rozumie się również jako likwidację. W polskim prawie nie rozróżnia się bowiem obydwu sposobów rozwiązania spółki. Przyjmuje się więc ogólne wskazanie na takie czynności jako likwidację.

Na dzień poprzedzający dzień podjęcia uchwały o likwidacji spółki, ty i wspólnicy musicie zamknąć księgi rachunkowe (zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Zróbcie to nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości robienia zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.


Podstawa prawna: