Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Bilans otwarcia likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej

Likwidatorzy muszą sporządzić bilans otwarcia likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej i złożyć go walnemu zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Dokument ten trzeba przygotować najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 15 dni od dnia otwarcia likwidacji. W bilansie wszystkie aktywa likwidowanej spółki uwzględnia się według ich wartości zbywczej.

Jeśli likwidacja trwa dłużej niż rok, to likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać walnemu zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe (stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej).

Czy ta strona była przydatna?