Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Bilans otwarcia likwidacji spółki partnerskiej

Likwidatorzy muszą sporządzić bilans otwarcia likwidacji spółki partnerskiej. Powinni to zrobić w ciągu 15 dni od otwarcia likwidacji, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tej daty. Do bilansu likwidacyjnego trzeba przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej.

Jeśli likwidacja trwa dłużej niż rok, sprawozdanie finansowe trzeba sporządzić na dzień kończący każdy rok obrotowy (art. 81 § 2 w związku z art. 89 KSH).


Podstawa prawna: