Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji spółki (w spółce prowadzącej księgowość w formie KPiR)

Likwidatorzy muszą sporządzić sprawozdanie finansowe po wykonaniu wszystkich czynności likwidacyjnych, czyli po:

  • spieniężeniu majątku spółki
  • wypełnieniu zobowiązań spółki
  • ewentualnym podziale między wspólników pozostałego majątku

Sprawozdanie trzeba wykonać na dzień zakończenia likwidacji w ciągu 3 miesięcy od zakończenia podziału kwot likwidacyjnych pomiędzy wspólników.

Sprawozdanie finansowe przygotowuje się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, spisu z natury, a także – ewentualnie – w oparciu o inne dokumenty (m.in. ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, umowę spółki, ostatni wyciąg bankowy potwierdzony przez bank, ewidencję sprzedaży VAT).

Sprawozdanie trzeba przesłać do KRS wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?