Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykonywanie zadań przez pilota wycieczek

Obowiązkiem pilota wycieczek jest otoczenie opieką grupy w całości i każdego uczestnika z osobna. To za sprawą pilota klient powinien spędzić czas w sposób miły, ciekawy, niezapomniany. Do zadań pilota należy informowanie o wszystkich szczegółach wycieczki. Przed wyjazdem, jak też po każdym postoju, sprawdza stan liczebny uczestników, zwraca uwagę na dyscyplinę grupy.

Pilot wycieczek pełni również rolę reprezentanta, ponieważ jest przedstawicielem grupy w miejscach jej pobytu (restauracje, hotele, galerie). Jest tzw. administratorem wycieczki. Ma wszystkie dokumenty wyjazdowe (bilety, vouchery, paszporty) i środki finansowe na niezbędne opłaty.

Pilot wycieczki zajmuje się też czynnościami związanymi z zakwaterowaniem uczestników, pobiera rachunki lub potwierdzenia realizacji usługi. W sytuacjach awaryjnych na trasie podejmuje decyzje w imieniu biura podróży.

W czasie podróży opowiada o miejscach, do których i przez które podąża wycieczka. Nawiązuje do historii, obyczajów, zwyczajów, polityki czy kultury danego regionu. Zatem powinien bardzo dobrze orientować się w wielu dziedzinach, takich jak: historia, geografia, kultura i sztuka, polityka.

Ogólnie rzecz ujmując, pilot wycieczki jawi się jako organizator i reprezentant biura podróży, które wysyła ludzi na wycieczkę. Z jednej strony zajmuje się obsługą administracyjną grupy turystów, z drugiej zaś – umilaniem jej podróży i wyjaśnianiem większości wątpliwości. Czuwa nad zrealizowaniem programu wycieczki i bezpieczeństwem jej uczestników od początku aż do samego końca trwania imprezy, czyli powrotu na miejsce.

Pilot jest postrzegany jako zawód interesujący. Wymaga jednak predyspozycji i umiejętności szybkiego uczenia się oraz zapamiętywania, a także rozległej wiedzy, która na bieżąco powinna być uzupełniana.

Od 1 stycznia 2014 r. zawód ten został zderegulowany co oznacza, że dostęp do niego jest łatwiejszy.  Osoba chcąca stać się pilotem wycieczki nie musi już odbywać szkoleń teoretycznych i praktycznych. Nie musi też zdawać egzaminów. Wystarczy, że ukończyła 18 lat, posiada średnie wykształcenie i legitymuje się niekaralnością w związku z wykonywaniem zadań pilota lub przewodnika turystycznego.