Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykonywanie usług przez przewodników turystycznych

Przewodnik turystyczny to zawód związany z turystyką.  Przewodnik powinien cechować się dobrą organizacją, wysoką kulturą osobistą, opanowaniem i komunikatywnością. Aby profesjonalnie wykonywać swój zawód, powinien wiedzieć wszystko o atrakcji, którą pokazuje, o panujących w danym miejscu przepisach i zwyczajach, by w razie konieczności służyć pomocą niezorientowanym turystom. Ponadto przewodnik powinien być miłośnikiem turystyki, czynnie ją uprawiać, posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu.

Zadania przewodnika turystycznego znacznie się różnią od zadań pilota wycieczek i przede wszystkim nie wiążą się z tak dużą odpowiedzialnością i mobilnością. Należą do nich między innymi:

  • oprowadzanie wycieczek po określonym regionie, mieście czy obiektach,
  • udzielanie kompleksowych i rzetelnych informacji o atrakcjach, czasem w obcym języku, uświadamianie turystom jego walorów turystycznych, kulturalnych, historycznych, czy społecznych,
  • propagowanie zasad ochrony środowiska, poszanowania natury i krajobrazu, a także ważności kultury w codziennym życiu, poszanowania zabytków,
  • sprawowanie opieki na uczestnikami w trakcie trwania wycieczki,
  • w razie potrzeby udzielenie pierwszej pomocy, w takich przypadkach niezwykle ważna jest odpowiednia komunikacja, a co za tym idzie dobra znajomość języka obcego, 
  • stałe aktualizowanie swojej wiedzy, przestrzegania zasad regulaminu dla przewodników turystycznych,

Istnieje kilka rodzajów przewodników turystycznych:

  • przewodnik górski, zajmujący się oprowadzaniem wycieczek po określonych obszarach górskich,
  • przewodnik miejski, wyznaczony dla określonych miast, ich części lub znajdujących się w nich obiektów, a także stref podmiejskich jeśli są one związane miastem, np. historycznie czy kulturowo,
  • przewodnik terenowy, obejmujący poszczególne regiony czy obszarowe jednostki administracyjne.