Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozostałe usługi spedycyjne

Pod pojęciem spedycja rozumiemy organizowanie przewozu towarów.  W rezultacie jest to szereg czynności obejmujących  nie tylko zadania transportowe ale również towarzyszące temu inne prace mające zabezpieczyć terminową realizację dostawy. W rezultacie spedycja to zespół działań związanych z dowozem, przewozem, załadunkiem, wyładunkiem i przeładunkiem towarów.

Podstawowe czynności spedycyjne często określone spedycją właściwą  to:
- wybór odpowiedniego środka transportu
- sporządzenie niezbędnej dokumentacji transportowej
- zawieranie umów odnośnie przejazdu
- ubezpieczenie towaru
- przyjmowanie zleceń oraz udzielanie porad związanych z procesami spedycyjnymi
- odbiór towaru od nadawcy
- nadanie towaru wraz z właściwą dokumentacją oraz odebranie jej również z dokumentacją
- przekazanie towaru odbiorcy
Spedytor wykonujący te zadania to spedytor czysty.

Natomiast o spedycji mieszanej mówimy wówczas, gdy  firma ma możliwości, by wykonywać zarówno czynności związane z przemieszczeniem jak i  realizować czynności dodatkowe. Do tych ostatnich należą:
- składowanie towaru,

- podjęcie należności za dostarczony towar,

- przeprowadzenie cesji praw do przesyłki,

- sprzedaż towaru,

- aranżowanie odprawy celnej,

- przygotowanie przesyłki do przewozu typu pakowanie, konfekcjonowanie, kontrola jakościowo-ilościowa, znakowanie, załadunek, wyładunek, przeładunek, paletyzacja, logistyka zwrotów i pustych opakowań.

W celu wykonania tych operacji firma spedycyjna powinna zatrudniać wykwalifikowaną kadrę (agenci celni, magazynierzy, wózkowi) oraz posiadać lub wynajmować stosowny sprzęt (wózki widłowe, dźwigi, magazyny, tabor samochodowy). Jednocześnie podkreślić należy, że wykonywanie tych czynności nie wymaga uzyskiwania licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.  

Czy ta strona była przydatna?