Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Usługi rozrywkowe opodatkowane w formie karty podatkowej

Usługi rozrywkowe związane z prowadzeniem lunaparków lub wesołych miasteczek a także obejmujące dostęp do automatów zręcznościowych mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej. Stawka opodatkowania  jest uzależniona  od liczby urządzeń. Jednocześnie przewiduje się ograniczenie polegające na zatrudnieniu nie więcej niż 2 osób lub 2 pełnoletnich członków rodziny z wyłączeniem małżonka. Rozpiętość podatku odprowadzanego w tej formie dla w/w usług  rozrywkowych  obrazuje poniższa tabela.

Kwota podatku dochodowego jest ustalana w drodze corocznej decyzji naczelnika urzędu skarbowego  właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) lub prowadzenia działalności,  wydanej na podstawie  wniosku przedsiębiorcy sporządzonego na formularzu PIT-16,  odrębnie lub załączanego do wniosku o rejestrację działalności gospodarczej polegającej na wpisie do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej  CEIDG. Jeżeli do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Stawka podatku określona w decyzji urzędu skarbowego jest płacona miesięcznie do dnia 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień zaś do dnia 28-go grudnia.

Usługi rozrywkowe

Lp.

Rodzaj świadczonych usług

Liczba urządzeń (samochodów)

Stawka  

1

         

Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające

do 2

44 zł od każdego urządzenia

powyżej 2 do 4

88 zł + 103,60 zł od każdego urządzenia ponad 2

powyżej 4 do 6

295,20 zł + 127,10 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6 do 8

549,10 zł + 135,70 zł od każdego urządzenia ponad 6

powyżej 8 do 10

820,80 zł + 155,90zł od każdego urządzenia ponad 8

powyżej 10

1132,60 zł + 117,80 zł od każdego urządzenia ponad 10

2

   

Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci - o liczbie miejsc:

do 16

1*

8,60 zł od każdego miejsca

powyżej 16

1*

137,60 zł + 8,50 zł od każdego miejsca ponad  16

3

   

Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) - o liczbie miejsc:

do 24

1*

27,30 zł od każdego miejsca

powyżej 24

1*

655,20 zł + 22 zł od każdego miejsca ponad 24

4

     

Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe)
- o liczbie samochodów

do 6

101,70 zł od każdego samochodu

powyżej 6 do 12

610,20 zł + 159,10 zł od każdego samochodu ponad 6

powyżej 12 do 24

1564,80 zł + 203,20 z zł od każdego samochodu ponad 12

powyżej 24

4003,20 zł + 254,20 zł zł od każdego samochodu ponad 24

5

   

Strzelnice

   

1

316,80 zł

2

643,80 zł

powyżej 2

643,80 zł + 643,80 zł zł od każdej strzelnicy ponad 2

6

Imprezy zręcznościowe inne:

a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe

1

83,20 zł

2

208,30 zł

3

487,90zł

powyżej 3

487,90+ 375,70 zł od każdego urządzenia ponad 3

b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręczne

do 4

22 zł od każdego urządzenia

powyżej 4 do 6

88 zł + 25,70 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6

139,40zł + 50,80 zł od każdego urządzenia ponad 6

7

   

Huśtawki
(wahadłowe i kołowe)

1

86,70 zł

2

444 zł

powyżej 2

444 zł + 444 zł od każdego urządzenia ponad 2

8

Kolejki torowe

1*

13,60 zł

9

Zjeżdżalnie:

a) zjeżdżalnie "gigant"

1*

79,80 zł

b) zjeżdżalnie przewoźne

1*

52,40zł

10

Imprezy pozostałe:

a) pałac strachów, labirynt

1*

1596zł

b) ściana emocji

1*

1299,50 zł

c) ściana lalkowa

1*

444 zł

d) głowa medium, pokazy gadów

1*

257,30 zł

e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne

1*

110,20 zł

f) gabinet luster

1*

57,90 zł

g) hipodrom - kuce

1*

35,70 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak "*" oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

Czy ta strona była przydatna?