Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii

Energia elektryczna jest zaliczana do wyrobów akcyzowych i w związku z tym jej wytwarzanie podlega akcyzie. Stawka akcyzy wynosi 20 zł /MWh.

Jednakże energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii można zwolnić się od akcyzy. Zwolnienie odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego.

Przedmiotowe zwolnienie stosuje się nie wcześniej niż z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii i następuje poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe.

Wskazać jednocześnie należy, że umorzenie następuje w drodze decyzji prezesa URE po złożeniu wniosku przez posiadacza świadectwa pochodzenia w/w energii. Jak to zrobić przeczytasz na stronie biznes.gov.pl

Czy ta strona była przydatna?