Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odczyt pamięci fiskalnej kasy

Jeśli będziesz prowadzić sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, twoja powstała w wyniku przekształcenia spółka z o.o. będzie musiała umieszczać na drukowanych dla klientów paragonach nową nazwę, dane adresowe, a także właściwy numer NIP.

Aby spółka mogła kontynuować korzystanie z twojej kasy fiskalnej, należy dokonać odczytu kasy w zakresie sprzedaży prowadzonej przez ciebie - podatnika będącego osobą fizyczną - za okres od dnia rozpoczęcia użytkowania kasy do dnia przekształcenia formy prawnej działalności oraz wprowadzić do kasy dane dotyczące przekształconej spółki z o.o.

W tym celu musisz:

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Raport jest załącznikiem do protokołu.


Podstawa prawna: