Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

W przypadku podjęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych powstała w wyniku przekształcenia spółka z o.o. będzie zobowiązana do umieszczenia na drukowanych dla klientów paragonach nowej nazwy, danych adresowych a także właściwego dla tego podmiotu numeru NIP.

W celu dalszego korzystania z kasy fiskalnej przez spółkę, należy dokonać odczytu kasy w zakresie sprzedaży, prowadzonej przez podatnika będącego osobą fizyczną za okres od dnia rozpoczęcia użytkowania kasy do dnia przekształcenia formy prawnej działalności oraz wprowadzić do kasy dane dotyczące przekształconej spółki z o.o.

W tym celu przedsiębiorca:

  • wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
  • składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy;
  • dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

 

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Raport stanowi załącznik do protokołu.