Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzenie bilansu i sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia

Pracownik księgowości musi przygotować dla celów przekształcenia bilans (wycenę składników twojego – jako przedsiębiorcy – majątku), a także sprawozdanie finansowe. Dokumenty te sporządza się na określony dzień. Będą one załącznikami do twojego planu przekształcenia.

Jeżeli nie musisz prowadzić ksiąg rachunkowych, sprawozdanie finansowe trzeba przygotować w oparciu o:

  • podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
  • inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych
  • spis z natury
  • inne dokumenty, które pozwolą przygotować to sprawozdanie

Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?