Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzenie bilansu i sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia

Dla celów przekształcenia, księgowa/księgowy musi sporządzić bilans (wycenę składników majątku przedsiębiorcy), a także sprawozdanie finansowe. Dokumenty te sporządza się na określony dzień. Będą one stanowić załączniki do planu przekształcenia.

Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.