Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzenie planu przekształcenia

Plan przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o. powinien zawierać wycenę majątku przedsiębiorstwa na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy (jeżeli zatem bilans został sporządzony na dzień 7 lipca 2014 r., plan przekształcenia powinien być sporządzony najpóźniej do końca sierpnia). Plan taki musi zostać potwierdzony notarialnie, a następnie przekazany biegłemu rewidentowi, który będzie miał dwa miesiące na jego zbadanie.