Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Badanie planu przekształcenia

Plan przekształcenia należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta

Złóż wniosek do właściwego sądu rejestrowego, aby wyznaczył biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia.

Do wniosku dołącz plan przekształcenia wraz z załącznikami:

  • projektem oświadczenia o twoim przekształceniu
  • projektem aktu założycielskiego (umowy spółki)
  • wyceną składników twojego – jako przedsiębiorcy – majątku
  • sprawozdaniem finansowym sporządzonym na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia
  • opłatą sądową za złożenie wniosku (300 zł)

Dodatkowe wyjaśnienia

W celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków biegły rewident może żądać od ciebie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Uwaga

Możesz wnioskować o wyznaczenie na biegłego rewidenta konkretnej osoby. Jeszcze przed złożeniem wniosku do sądu możesz uzgodnić z rewidentem wysokość wynagrodzenia za sporządzenie opinii.


Podstawa prawna: