Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zamknięcie księgi rachunkowej przy przekształceniu spółki

Na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej (czyli na dzień poprzedzający zarejestrowanie przekształconej spółki) trzeba zamknąć księgi rachunkowe. Trzeba to zrobić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia przekształcenia. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

Zwolnienie z obowiązku zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych

Nie trzeba zamykać i otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku:

  • przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową (np. przekształcenia spółki cywilnej w komandytową)
  • przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
  • połączenia jednostek metodą łączenia udziałów, gdy nie powoduje to powstania nowej jednostki
  • podziału jednostki przez wydzielenie

Podstawa prawna: