Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawarcie umowy spółki z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

  • firmę i siedzibę spółki
  • przedmiot działalności spółki
  • wysokość kapitału zakładowego
  • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
  • czas trwania spółki, jeżeli jest określony

Podpisz umowę spółki z o.o. w formie aktu notarialnego.


Podstawa prawna: