Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawarcie umowy przekształconej spółki z o.o.

Zgodnie z art. 157 Kodeksu spółek handlowych, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:
1) firmę i siedzibę spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) wysokość kapitału zakładowego;
4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Umowa przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być zawarta w formie aktu notarialnego (nie można skorzystać z wzorca umowy).


Podstawa prawna:

Art. 157 oraz 555 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych