Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Zarejestrowanie nowej spółki wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 proc. wartości kapitału zakładowego spółki, pomniejszonego o opłatę sądową i opłatę ze ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku spółek tworzonych tradycyjnie (w formie aktu notarialnego przed notariuszem) podatek ten podbiera i odprowadza do urzędu skarbowego notariusz. Podmioty korzystające z rejestracji w trybie S24 muszą ten podatek obliczyć i uiścić samodzielnie (płatnikiem jest nowo powstała spółka z o.o.).

 

Wniesienie przez osobę fizyczną swojego przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o. nie korzysta ze zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych, jak też nie jest wyłączone spod ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, a co za tym idzie, czynność ta rodzi obowiązek zapłaty tego podatku.