Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniesienie podatku od czynności cywilnoprawnych

Jeśli rejestrujesz nową spółkę, musisz zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego spółki, pomniejszonego o opłatę sądową i opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeżeli tworzysz spółkę tradycyjnie (w formie aktu notarialnego przed notariuszem), podatek ten podbiera i odprowadza do urzędu skarbowego notariusz. Jeśli natomiast korzystasz z rejestracji w trybie S24, podatek musisz obliczyć i wpłacić samodzielnie (płatnikiem jest nowo powstała spółka z o.o.).

Kiedy osoba fizyczna wnosi swoje przedsiębiorstwo aportem do spółki z o.o., nie korzysta ze zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych. Musisz więc zapłacić ten podatek.


Podstawa prawna: