Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7k wraz z informacją o dokonanym spisie z natury

Likwidowany podmiot musi sporządzić deklarację podatkową VAT-7 (miesięczną) lub VAT-7k (kwartalną) za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

W deklaracji miesięcznej lub kwartalnej należy wypełnić poz. 36 i wykazać w niej kwotę podatku należnego wynikającą ze sporządzonego spisu. Jeżeli wniesienie całego przedsiębiorstwa do spółki nastąpiło przed likwidacją działalności gospodarczej, to wartość spisu z natury wyniesie 0 zł.

Przykładowo, jeżeli w formularzu VAT-Z jako dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu w związku z likwidacją jednoosobowej działalności gospodarczej (lub spółki cywilnej albo spółki jawnej) podano dzień 1 sierpnia 2017 r., to należy złożyć deklarację VAT-7 za sierpień 2017 r. w terminie do 25 września, a deklarację VAT-7k za III kwartał 2015 r. w terminie do 25 października.

Ponadto, do deklaracji podatkowej należy załączyć informację o dokonanym spisie z natury, ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego.

Informację o dokonanym spisie z natury prześlij pocztą, na elektroniczną skrzynkę podawczą lub złóż osobiście do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zrób to jak najszybciej, a najlepiej w dniu, w którym składasz deklarację VAT-7 lub VAT-7k.

Zwrot VAT przy likwidacji spółki

Jeśli spółka złoży ostatnią deklarację VAT, w której wykaże nadwyżkę podatku VAT do zwrotu, to pamiętaj, że zwrot zostanie przekazany nie na rachunek bankowy spółki, lecz na konta wspólników.

Do ostatniej deklaracji VAT dołącz:

  • kopię umowy spółki oraz ewentualne aneksy, z których wynikają udziały
  • pismo, w którym podasz rachunek bankowy swój i wspólników (pismo muszą podpisać wszyscy wspólnicy)

Urząd skarbowy na podstawie deklaracji i kompletu dostarczonych dokumentów zwróci podatek VAT w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku ustalonego w umowie spółki.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?