Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Warunki ubezpieczenia emerytalnego wyłącznie w ZUS

Jeżeli ubezpieczony zadeklarował oszczędzać na przyszłą emeryturę wyłącznie w  Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to całość składki na ubezpieczenie emerytalne trafi do ZUS. W przypadku złożenia oświadczenia o ewidencjonowaniu składki wyłącznie na subkoncie w ZUS - pierwszą zewidencjonowaną składką będzie ta opłacona za miesiąc, w którym złożone zostanie oświadczenie.

Należy pamiętać, iż składki, które zostały  już przekazane do OFE pozostaną tam do czasu osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku niższego niż 10 lat od wieku emerytalnego. Wówczas, w ramach tzw. "suwaka bezpieczeństwa", składki będą podlegały stopniowemu przekazywaniu do ZUS. Po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego ZUS poinformuje o tym OFE. Po otrzymaniu tej informacji, otwarty fundusz emerytalny każdego miesiąca umorzy część jednostek rozrachunkowych, a środki odpowiadające wartości umorzonych jednostek przekaże na fundusz emerytalny (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) w ZUS. Po przekazaniu całości środków, Zakład dokona wykreślenia członkostwa z Centralnego Rejestru Członków OFE. Kwoty wycofanych środków ewidencjonowane są na subkoncie w ZUS.

W przypadku decyzji o przekazywaniu całości składki do ZUS, składka emerytalna (19,52%) będzie dzielona w następujący sposób:

  • 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
  • 7,3% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar) i będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach jak w OFE.

Nawet, jeżeli ubezpieczony zadecydował o  przekazywaniu całej składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS to będzie on miał możliwość zmiany decyzji i powrotu do oszczędzania na emeryturę zarówno w ZUS jak i OFE. Jednakże takiej zmiany można dokonać co cztery lata,  okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, w latach 2016, 2020, 2024, itd. W celu dokonania zmiany ubezpieczony będzie musiał złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosowne oświadczenie.