Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej

Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej powinni dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza NIP-2 (należy je złożyć nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia działalności gospodarczej).
Zawieszanie działalności gospodarczej prowadzone w formie spółki cywilnej nie wymaga złożenia w organie podatkowym formularza  VAT-Z.

Czy ta strona była przydatna?