Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykonywanie usług przez przewodników terenowych lub miejskich

Przewodnik turystyczny miejski oprowadza turystów, udzielając informacji o mieście i poszczególnych obiektach, o ich historii i tradycji, a także o związkach z resztą kraju. Przewodników miejskich obecnie można spotkać w takich miastach jak: Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, a także w zespołach miast: Trójmiasto oraz Katowice wraz z miastami strefy górnośląskiej (łącznie): Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Zabrze.

Z kolei przewodnik turystyczny terenowy jest wyznaczany dla poszczególnych województw lub regionów w tym obejmujących również miasta położone w obrębie województwa lub regionu. Do zadań tego przewodnika należy:

  • prowadzenie uczestników imprezy określoną w programie trasą,
  • dbanie o bezpieczeństwo turystów, udzielenie pomocy w razie potrzeby,
  • przekazywanie informacji o geografii, historii, kulturze, gospodarce danego regionu.

Dostęp do zawodu przewodnika miejskiego i terenowego od dnia 1 stycznia 2014 r.  stał się łatwiejszy. Od tego dnia bowiem dla kandydatów do tego zawodu zniesiony został wymóg odbywania szkoleń teoretycznych i praktycznych. Osoby pragnące wykonywać w/w zawód nie muszą też zdawać egzaminu. Wystarczy, iż ukończą 18 lat, będą legitymować się średnim wykształceniem oraz niekaralnością w  zakresie wykonywania zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.  Wymóg uczestnictwa w szkoleniach i zdawania egzaminów został zachowany tylko w stosunku do przewodników górskich.