Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ogólne pośrednictwo pracy

Agencje pośrednictwa pracy zajmują się: pośrednictwem pracy na terenie kraju lub za granicą u pracodawców zagranicznych lub obywateli polskich. Agencje te pomagają poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników z odpowiadającymi im kwalifikacjami.

Ich celem  jest pomoc osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy a także przedsiębiorcom chcącym zatrudniać potrzebnych specjalistów. Pośrednictwo pracy obejmuje:

  • udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
  • pozyskiwanie ofert pracy
  • udzielanie pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnienia pracowników na zgłoszonych wolnych miejscach zatrudnienia i miejscach przygotowania zawodowego
  • informowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz pracodawców o sytuacji na lokalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach
  • inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy z pracodawcami
  • współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania
  • informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Coraz popularniejsze staja się również internetowe biura pośrednictwa pracy. Posiadają one wszystkie zalety Internetu: łatwy i szybki dostęp do informacji, aktualne dane i wygodę pracy z nimi, brak ograniczeń geograficznych, ponieważ portale te przedstawiają oferty pracy z całej Polski. Istnieją również serwisy z ofertami pracy na różnych kontynentach. Z kolei dla pracodawców niejednokrotnie jest to ekonomiczniejszy i wygodniejszy sposób składania ofert pracy.