Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Usługi spedycji morskiej i lotniczej

  • Usługi spedycji morskiej

Jednym z najpopularniejszych sposobów organizacji i zabezpieczenia transportu towarów, jest spedycja morska. Jest to usługa powiązana z  transportem wodnym  co powoduje, że oferowany w ramach tych usług przewóz jest stosunkowo tani oraz ekonomiczny. Dzięki morskiemu przewożeniu produktów, możemy przetransportować praktycznie każdy artykuł niemniej należy pamiętać ,że transport morski  dotyczy zazwyczaj sporych odległości i  jest pokonywany  wolniej. W rezultacie jego słabą stroną jest  czas trwania  co może ograniczać jego wykorzystanie do realizacji przesyłek ekspresowych czy zawierających produkty  o krótkim terminie do spożycia.  Jednocześnie  tą drogą można przewozić setki ton towarów, co przekłada się na  relatywnie niski koszt transportu i znacznie zmniejsza cenę jednostkową.

Spedycja morska organizując w/w transport  musi zapewnić  również czynności rozładunku i przeładunku towaru w portach. W rezultacie musi ściśle współpracować zarówno z przewoźnikami morskimi jak i zarządcami w portach morskich. Sprawna obsługa  spedycyjna powinna też zapewnić dalszy transport towarów do miejsc docelowych na lądzie czy to transportem drogowym czy też kolejowym.

 

  • Spedycja lotnicza

Usługi spedycji lotniczej są realizowane  w oparciu o bezpośrednie umowy z przewoźnikami lotniczymi i portami.  

Rynek usług transportu lotniczego - poza niewielkim udziałem w przewozach - można scharakteryzować następująco:

  • najszybsza a zarazem najdroższa gałąź transportu,
  • bardzo duże odległości przewozów,
  • przewóz przede wszystkim wysoko wartościowej drobnicy i przesyłek pilnych,
  • relatywnie niewielka ładowność środków przewozowych.

Z uwagi na niewielką powierzchnie magazynową na lotniskach  oraz specyfikę dostaw ( przesyłki ekspresowe) wyzwaniem dla spedycji lotniczej jest nie tylko nadawanie lub odbiór przesyłek w w/w miejscach ale również organizowanie systematycznych i często pilnych  odbiorów lub dowozu przemieszczanych towarów do klienta.

Zaznaczyć należy, że wykonywanie czynności spedycji morskiej lub lotniczej nie wymaga uzyskiwania licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.