Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Składanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K po wznowieniu działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług  czynni podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów -Prawo przedsiębiorców, nie mają obowiązku składania deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie. Jednocześnie nie ma też zakazu ich składania.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT nie obejmuje jednak podatników dokonujących:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem.

Deklarację trzeba też złożyć za okresy rozliczeniowe:

  • w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • za które podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które musi skorygować podatek naliczony.

Przepisy o VAT nie precyzują terminu, w jakim po wznowieniu działalności gospodarczej należy złożyć deklaracje VAT za okres jej zawieszenia. Względy praktyczne przesądzają jednak o tym, że w/w deklaracje  za okres zawieszenia działalności z wykazaną „kwotą do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy” należy złożyć nie później niż do upływu terminu na złożenie deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy następujący po wznowieniu działalności gospodarczej.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?