Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla zawieszonej działalności gospodarczej

Z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie wynika  możliwość zaniechania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. W tym okresie podatnik nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów, jednak może dokonywać wpisów do księgi, które są wynikiem innej niż bieżącej działalności. Podatnik, w myśl ustawy Prawo przedsiębiorców, ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (regulować czynsz za wynajem lokalu, opłacać telefon)  czy też osiągać przychody finansowe, które mogą powstać w wyniku zobowiązań wykonanych przed zawieszeniem działalności. Przychody i koszty z okresu zawieszenia podatnik rozlicza w zeznaniu rocznym.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?