Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie zeznania podatkowego PIT-28 w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej w okresie obejmującym koniec roku podatkowego.

Podatnik (także ten, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej w okresie obejmującym koniec roku podatkowego) zobowiązany jest w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku złożyć w urzędzie skarbowym na druku PIT-28 zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Formularz można także złożyć drogą elektroniczną za pomocą platformy e-Deklaracje.