Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozliczenie z urzędem skarbowym przedsiębiorcy opodatkowanego w formie karty podatkowej, który zawiesił wykonywanie działalnosci gospodarczej.

Zgodnie z art. 34 ust. 3  ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,  w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały czas trwania zawieszenia, w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.
Jeżeli zawieszenie działalności gospodarczej obejmuje koniec roku podatkowego to przedsiębiorca, mimo zawieszenia, powinien złożyć do dnia 31 stycznia deklarację PIT-16A, która dotyczy wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

 

Formularz można także złożyć drogą elektroniczną za pomocą platformy e-Deklaracje.