Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmiany kodu tytułu ubezpieczenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osób zatrudnionych


Przekształcając jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z o.o. należy zmienić kod tytułu ubezpieczenia w ZUS. W tym celu przekształcona spółka z o.o. musi wyrejestrować się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 XX, podając jako datę wyrejestrowania dzień zarejestrowania spółki w KRS i ponownie zgłosić się (z tą samą datą) do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 43 XX. Te dokumenty należy złożyć w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.


Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, to oprócz zgłoszenia spółki z o.o. na formularzu NIP-8 (formularz jest składany w urzędzie skarbowym), musi również ponownie zgłosić pracowników w ZUS (tym razem podając dane spółki). Zatem spółka powinna wyrejestrować pracowników z ubezpieczeń (dokumentem ZUS ZWUA) i zgłosić ich do ubezpieczeń (dokumentem ZUS ZUA lub ZUS ZZA). Zarówno na wyrejestrowanie z ubezpieczeń jak i na zgłoszenie spółka ma 7 dni od momentu ustania lub powstania tytułu do ubezpieczeń.

Jeśli pracownicy mają być dopiero zatrudnieni, to w tej sytuacji należy zgłosić spółkę jako płatnika składek, składając dokument NIP-8 do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od momentu zatrudnienia pierwszej osoby oraz dokonać zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń w ZUS.

Przeczytaj więcej na temat zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego.

Dodatkowe informacje na temat zgłaszania członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego.