Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie w KRS zawieszenia działalności spółek kapitałowych i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych

Zawieszenie działalności przez spółkę kapitałową, oddział przedstawicielstwa zagranicznego a także spółkę komandytowo-akcyjną wymaga złożenia wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – na formularzu KRS-Z62.

W części C.1 formularza należy zaznaczyć kwadrat nr 1 („Zawieszenie wykonywania działalności”) i wpisać datę zawieszenia działalności gospodarczej.

Formularz można złożyć:

  • w biurze podawczym właściwego sądu
  • nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu
  • elektronicznie

Do formularza KRS-Z62 dołącz:

  • uchwałę lub decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej
  • oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Jeśli twoja spółka zatrudnia pracowników złóż do urzędu skarbowego formularz NIP-8.

Zawieszenie online

Możesz zawiesić podmiot zarejestrowany w KRS za pośrednictwem portalu PDI (Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych).

Ile zapłacisz

Złożenie wniosku KRS-Z62 w sądzie rejestrowym jest bezpłatne. Zawieszenie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Pamiętaj! Jeśli nie złożysz wniosku do KRS o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, będziesz płacić podatki, pomimo faktycznego zaprzestania działalności gospodarczej.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?