Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie w KRS zawieszenia działalności jednoosobowej spółki z o.o.

Zawieszenie działalności przez jednoosobową spółkę z o.o. wymaga złożenia wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – na formularzu KRS-Z62.

W części C.1 formularza należy zaznaczyć kwadrat nr 1 („Zawieszenie wykonywania działalności”) i wpisać datę zawieszenia działalności gospodarczej.

Formularz można złożyć:

  • w biurze podawczym właściwego sądu
  • nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu
  • elektronicznie

Złóż formularz do KRS

Do formularza KRS-Z62 dołącz:

  • uchwałę o zawieszeniu działalności gospodarczej
  • oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Jeśli twoja spółka zatrudnia pracowników złóż do urzędu skarbowego formularz NIP-8.

Złożenie wniosku KRS-Z62 w sądzie rejestrowym jest bezpłatne. Zawieszenie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W przypadku zgłoszenia zawieszenia działalności, udziałowiec jednoosobowej spółki z o.o. składa do ZUS odpowiednio wykreślenie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na formularzu ZUS ZWPA, z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL. Czynności tej należy dokonać odrębnie, bez pośrednictwa sądu rejestrowego, kierując formularz bezpośrednio do ZUS.

Jeśli nie złożysz wniosku do KRS o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, będziesz płacić podatki, pomimo faktycznego zaprzestania działalności gospodarczej.


Podstawa prawna: