Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7k wraz z informacją o dokonanym spisie z natury - przy przekształceniu

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinien sporządzić deklarację podatkową VAT-7 (miesięczną) lub VAT-7k (kwartalną) za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu i dokonać zapłaty podatku należnego wynikającego z tej deklaracji. Zatem, przedsiębiorca musi zapewnić sobie środki finansowe na zapłatę podatku - najczęściej poprzez ich wypłatę z działalności jeszcze przed przekształceniem, aby nie przeszły do spółki z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia.

W deklaracji miesięcznej lub kwartalnej należy wypełnić poz. 36 i wykazać w niej kwotę podatku należnego wynikającą ze sporządzonego spisu. Wartość spisu z natury wyniesie 0 zł.

Przykładowo, jeżeli w formularzu VAT-Z, jako dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu w związku z likwidacją jednoosobowej działalności gospodarczej podano dzień 1 sierpnia 2015 r., to należy złożyć deklarację VAT-7 za sierpień 2015 r., w terminie do 25 września, a deklarację VAT-7k za III kwartał 2015 r. w terminie do 25 października.

Ponadto, do deklaracji podatkowej należy załączyć informację o dokonanym spisie z natury, ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego (w tym przypadku, kwota należna wyniesie 0 zł).