Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Aktualizacja danych przedsiębiorcy w ZUS

Jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki cywilnej zatrudniał pracowników i nadal będzie ich zatrudniać już jako wieloosobowa spółka z o.o., to oprócz zgłoszenia przekształconej spółki z o.o. na formularzu ZUS ZPA (jako zmiana płatnika składek), musi również ponownie zgłosić pracowników (tym razem podając dane spółki z o.o.). Zatem spółka powinna wyrejestrować pracowników z ubezpieczeń (dokumentem ZUS ZWUA) i zgłosić ich do ubezpieczeń (dokumentem ZUS ZUA lub ZUS ZZA). Zarówno na wyrejestrowanie z ubezpieczeń jak i na zgłoszenie spółka ma 7 dni od momentu ustania lub powstania tytułu do ubezpieczeń.


Ponadto, przekształcony przedsiębiorca ma 14 dni od dnia dokonania zmian na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmienionych danych identyfikacyjnych. Aktualizacji tej należy dokonać na druku ZUS ZIPA.

 

Jeśli pracownicy mają być dopiero zatrudnieni, to należy zgłosić spółkę z o.o. jako płatnika składek składając dokument ZUS ZPA w ciągu 7 dni od momentu zatrudnienia pierwszej osoby.

Więcej na temat zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego dowiesz się tutaj.

Dodatkowe informacje na temat zgłaszania członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć tutaj.

 

Czy ta strona była przydatna?