Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki przedsiębiorcy zawieszającego działalność gospodarczą związane z podatkiem VAT

Jeśli zawieszasz wykonywanie działalności gospodarczej, to nie musisz składać deklaracji podatkowej za okresy miesięczne (VAT-7) albo deklaracji podatkowej za okres kwartalny (VAT-7K). Jesteś też zwolniony z obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia. Zwolnienie z obowiązku składania tych deklaracji podatkowych i plików kontrolnych nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników importujących usługi lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego (czyli jeżeli działalność zawiesisz np. 3 września, to musisz złożyć deklarację VAT-7 za wrzesień albo VAT-7K za III kwartał),
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik musi rozliczyć podatek z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które musi dokonać korekty podatku naliczonego (np. gdy importowano usługi, sprzedano środek trwały czy wyposażenie).

Pamiętaj jednak, że jeżeli w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej ponosisz stałe wydatki związane z prowadzoną działalnością i chcesz odliczyć podatek VAT, to możesz w okresie zawieszenia składać deklaracje VAT-7 albo VAT-7K (przepisy nie zabraniają tego). Ponadto taki obowiązek masz również w przypadku, gdy będziesz zobowiązany do skorygowania odliczonego uprzednio podatku naliczonego.

Podobnie jest z prowadzeniem ewidencji (ewidencja powinna być elektroniczna) i rejestrów VAT. Możesz prowadzić te czynności w okresie zawieszenia, ale nie musisz tego robić. Jeżeli z tego powodu nie dokonujesz zapisów w ewidencji VAT, to nie masz też obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia. Wówczas zdarzenia podlegające ewidencjonowaniu musisz uzupełnić oraz zarejestrować zbiorczo, w tym rozliczyć je w pierwszej deklaracji złożonej po wznowieniu działalności. Dotyczy to także przesłania pliku kontrolnego JPK-VAT.

Deklaracje VAT-7 oraz VAT-7k, a także pliki kontrolne JPK-VAT możesz złożyć tylko elektronicznie. Przeczytaj, jak złożyć poszczególne deklaracje:


Podstawa prawna: